GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!AKILLI İHTİSASLAŞMA İÇİN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ

FOR ENGLISH VERSION, click here.

 

Gelişen iletişim ve taşımacılık altyapı ve olanakları ile dünya üzerinde mal ve hizmet akışında mekana bağlılık sürekli artan oranda önemini kaybetmektedir. Bölgelerin konumlarından kaynaklanan rekabetçi avantajları ve emek piyasalarının uygunluğu giderek yerini üretimde ve teknoloji, ar-ge ve yenilikçilikte kendilerini geliştirebilmelerine bırakmaktadır.

 

Hizmet sektörünün payının gelişmekte olan ülkelerde artmakta olması, teknolojik ürünlere olan talebin artması, sağlık alanının yaşam biçimi olarak öne çıkması ve beyin göçünün terse dönüyor olması gibi küresel eğilimler teknoloji üretimini, üretimde yenilikçiliğin ve ar-genin gelişmesini gerektirmekte ve bunun yerel düzeyde gerçekleşmesine önem katmaktadır.

 

Küresel üretim ve değer zincirinde lojistik üstünlük ve üretim maliyetleri her ne kadar önemini kaybetmemiş olsa da yenilikçi ürünler ve marka değerler her zaman öne çıkan unsurlar olmaktadır. Dünyanın küçülmüş olması ve her ürünün her yerde üretilebilir vasıf kazanmış olmasından ziyade bir ürünü en iyi üreten ve en yenilikçi olan firma ve kümeler küresel üretimde en avantajlı konumdadırlar.

 

Bir üründe ya da ara malda en yenilikçi ve en hızlı üretici olmak için tek bir firma yetersiz kalmaktadır. Bunun yerine bir bölgenin o konuda kümelenmiş ve uzmanlaşmış olması, yani üreticisini ve Ar-Ge’cisini, akademisini ve bu konuda yetkin kamu kurumlarını ve danışman kuruluşları barındırıyor olması, talep ve faktör koşulları ile birlikte, o bölgeyi akıllı ihtisaslaştırmaktadır (smart specialization).

 

YENİLİKÇİLİK ANKETİNİ DOLDURARAK DOĞU MARMARA BÖLGESİNİN AKILLI İHTİSASLAŞMASINA YÖNELİK TERCİHLERİNİZİ BELİRTEBİLİRSİNİZ.

 ,