GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!ARAŞTIRMA VE RAPORLAR

Güncelleme Tarihi: 16.04.2018

ÜST ÖLÇEK PLAN VE STRATEJİLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

BÖLGE PLANI SÜREÇ RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Sektör Raporları

Bölge Bazlı Raporlar

Doğu Marmara Bölge Planı Mikro Bölgeleme Raporu (Temmuz, 2014) Tıklayınız.

Doğu Marmara Makine ve Teçhizat Sektör Raporu (Kasım, 2016) Tıklayınız.

Doğu Marmara Plastik ve Kauçuk Sektör Raporu (Aralık, 2014) Tıklayınız. 

Doğu Marmara Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii Sektör Raporu (Aralık, 2014) Tıklayınız. 

Doğu Marmara Kağıt Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız.  

Doğu Marmara Gemi İnşa Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız. 

Doğu Marmara Süs Bitkiciliği Sektör Raporu (Ağustos, 2014) Tıklayınız. 

Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız.  

Doğu Marmara Turizm Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız. 

 

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri

Kocaeli İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2018 (Mart, 2018) Tıklayınız.

Sakarya İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2018 (Mart, 2018) Tıklayınız.

Düzce İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2017 (Mart, 2017) Tıklayınız.

Bolu İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2017 (Mart, 2017) Tıklayınız.

Yalova İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2017 (Mart, 2017) Tıklayınız.

 

İl Bazlı Raporlar

Düzce Cam Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız. 

Düzce Endüstriyel Orman Ürünleri Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız. 

Düzce Tekstil Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız. 

Düzce Yapı Malzemeleri Sektör Raporu (Ekim, 2013) Tıklayınız. 

 

Eylem Planları

İpek Yolu Turizm Koridoru Eylem Planı 2014-2016 (Ocak, 2014) Tıklayınız.


Bölge Planı Hazırlık Süreci Kapsamında Hazırlanan Raporlar: 

 

Kocaeli İli Katılımcı Planlama Raporu (Nisan 2013) Tıklayınız.

Sakarya İli Katılımcı Planlama Raporu (Haziran 2013) Tıklayınız.

Düzce İli Katılımcı Planlama Raporu (Mart 2013) Tıklayınız.

Bolu İli Katılımcı Planlama Raporu (Mayıs 2013) Tıklayınız.

Yalova İli Katılımcı Planlama Raporu (Nisan 2013) Tıklayınız.

İlçe Durum Raporları

Kocaeli İlçeleri Durum Raporu (Ocak 2014) 

Sakarya İlçeleri Durum Raporu (Şubat 2014) 

Düzce İlçeleri Durum Raporu (Şubat 2014) 

Bolu İlçeleri Durum Raporu (Şubat 2014)   

Yalova İlçeleri Durum Raporu (Ocak 2014)

Genel Araştırmalar

 1. Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Durumu - 2011 (Mayıs 2011) Tıklayınız.
 2. Kamu Yatırımları Raporu (Mayıs 2011) Tıklayınız.
 3. İstanbul Desantralizasyonu (Haziran 2012) Tıklayınız.
 4. Kocaeli Binyıl Kalkınma Hedefleri (Nisan 2011) Tıklayınız.
 5. Kocaeli Millenium Development Goals (Nisan 2011) Tıklayınız.
 6. Sürdürülebilir Şehirler Endeksi (2011) Tıklayınız.
 7. Yaşanabilir Kentler Araştırması (Ağustos 2011) Tıklayınız.

Mekan Odaklı Çalıştay Raporları

 1. Dilovası Çalıştayı Raporu (Ağustos 2011) Tıklayınız.
 2. Karasu Çalıştayı Raporu (Mart 2011) Tıklayınız.
 3. Düzce 1. Çalıştayı Raporu (Aralık 2011) Tıklayınız.
 4. Düzce EkoVizyon (2012) Tıklayınız.
 5. Düzce Stratejik Tasarım Çalıştayı Raporu (2012) Tıklayınız.
 6. Düzce Yol Haritası (2012) Tıklayınız.
 7. Sapanca Çalıştayı Raporu (Temmuz 2011) Tıklayınız.
 8. Sapanca Yol Haritası (Ekim 2011) Tıklayınız.
 9. Yalova Çalıştayı Raporu (Şubat 2012) Tıklayınız.
 10. Yalova Büyük Yatırımları Stratejisi (Ocak 2012) Tıklayınız.
 11. Yalova Yol Haritası (2012) Tıklayınız.
 12. İpekyolu Turizm Koridoru Çalıştay Raporu (Ocak 2012) Tıklayınız.
 13. Karasu SWOT Analizi (Ağustos 2011) Tıklayınız.
 14. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Değerlendirme ve Gelişim Önerileri Raporu Tıklayınız

OSB-İnovasyon Merkezi Araştırmaları

 1. Doğu Marmara OSB'ler Sunumu (Mayıs 2011)
 2. Doğu Marmara'da Yatırımlar Sunumu (2011)
 3. Kocaeli Bilişim Vadisi Raporu (Mayıs 2011)
 4. Gölcük Deniz Savunma OSB (Mayıs 2011)
 5. Kandıra GİOSB Görüşü (Eylül 2011)
 6. Gümüşova Islah OSB Gerekçe Raporu (Nisan 2012)
 7. Kocaeli OSB Sorunları Raporu (2011)
 8. Düzce Teknopark Finansman Raporu (2011)

Ticaret Araştırmaları

 1. İhracatta Devlet Yardımları (Ağustos 2011)
 2. Kocaeli Bankacılık Raporu (Mayıs 2012)

Sanayi Araştırmaları

 1. Kocaeli Taşocakları Araştırması (Temmuz 2011)
 2. Gerede Deri Ürünlerinde Kümelenme (Aralık 2010)
 3. Kocaeli Rekabet Analizi (2012)
 4. Gemi Yan Sanayisinde Standardizasyon (Ağustos 2011)
 5. Yalova Sanayi Envanteri (Şubat 2011)
 6. Sakarya Otomotiv Araştırması (Mayıs 2011)
 7. Kocaeli Sanayi Sorunları Raporu (Ocak 2012)

Turizm Araştırmaları

 1. 4 Seasons of Tourism (2013)
 2. Sayılarla Doğu Marmara Turizmi (2011)
 3. Gerede Stratejik Turizm Planı (Ocak 2011)
 4. Mudurnu Turizm Mastır Planı (2010)

Ulaşım-Lojistik Araştırmaları

 1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi Raporu (Haziran 2011)
 2. Kocaeli Limanları Raporu (Haziran 2012)
 3. Karasu Limanı Raporu (2011)
 4. Sakarya Nehrinde Taşımacılık (2011)
 5. Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı (Mayıs 2012)
 6. Cengiz Topel Havalimanı Analizi (Haziran 2011)
 7. Kocaeli Uçak Bakım Merkezi (2011)
 8. Kocaeli Denizyolu Taşımacılığı Fizibilitesi (Kasım 2011)

Tarım Araştırmaları

 1. Bölge Tarım Araştırması (2012)

Çevre ve Enerji Araştırmaları

 1. Yenilenebilir Enerji Raporu (Temmuz 2011)
 2. Green Kocaeli (Temmuz 2012)

Gençlik, Spor ve Kültür Araştırmaları

 

Sosyal İçerikli Araştırmalar

 1. Gebze Sosyolojik Araştırması (Haziran 2012)
 2. Göçler ve Kentler (Nisan 2011)
 3. Yalova Körfez Geçişi Etkileri Raporu (Nisan 2012)
 4. Yalova Sosyolojik Araştırması (Nisan 2012)
 5. İzmit Sosyolojik Araştırması (Aralık 2010)
 6. Dilovası Dezavantajlı Gruplar Araştırması (Aralık 2011)
 7. Dilovası Sosyal Doku Araştırması (Eylül 2011)
 8. Doğu Marmara Bölgesi Demografik Yapısı ve Göç Hareketleri (Kasım 2013)

 

 

 

 

Bölgesel Hafıza Merkezi

Sitede yer almasını istediğiniz araştırma ve yayınlarınızı "planlama@marka.org.tr" adresine "hafıza merkezi" başlıklı e-posta ile iletebilirsiniz.


,