GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Katılımcılık

Bölgede istatistiki çalışmalar ve analizlerle ortaya çıkarılamayan öncelikli alanların belirlenmesi için dörtlü sarmal yapı benimsenmiştir. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum yönetici, yetkili, uzman ve gönüllülerinin sürece aktif katılımı için etkinlikler düzenlenmektedir. İnternet sitesi, işbirliği ağları, sosyal medya, basın ve resmi görüşmeler yoluyla plana bilgi ve sürece katkı sağlanmaktadır.


 

 

İlçe Ziyaretleri


Bölge Planı hazırlıkları çerçevesinde, MARKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi ve Yatırım Destek Ofisleri çalışanları Bölgede yer alan 51 ilçeye ziyaretler düzenlemektedir. Ziyaretler kapsamında ilçelerde Belediye Başkanları ve Kaymakamlar makamlarında ziyaret edilmekte, ilçenin ve bölgenin kalkınmasına yönelik fikirleri alınmaktadır.
Bu görüşmelerde aşağıdaki sorular üzerinden ilçeler hakkında detay bilgi derlenmektedir.

 

 • İlçenizi 2023 yılında nerede görüyorsunuz? Hayalinizdeki ilçeyi tanımlar mısınız?
 • 2023 vizyonunuza ulaşılmasında ilçenizin öncelikli sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları ve bu sorunların aşılmasını sağlayacak ihtiyaçlar nelerdir?
  • Sosyal açıdan: ilçede sosyal sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik ne gibi ihtiyaçlar vardır? İlçede işsizlik sorunu var mıdır? Var ise işsizliğin temel sorununu nasıl tanımlarsınız? İşsizlikle mücadelede ne gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır?
  • Çevresel açıdan: ilçede çevresel sorunlar nelerdir? Bu sorunlara yönelik ne gibi müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır?
  • Ulaşım-Altyapı: ilçede ulaşım ve teknik altyapı sıkıntıları bulunmakta mıdır?
  • Ekonomik açıdan: İlçenin kalkınmasında sizce öncelikli sektör (ler) hangileridir? Bu sektörlerin gelişmesi için neler yapılmalıdır? Sektörün gelişememesinin temel nedenleri neler olabilir?
 • İlçenizin en fazla etkileşimde olduğu ilçe/İl/Bölge ve etkileşim alanları nelerdir? (yakın metropollerle İstanbul, Bursa, Ankara Kocaeli Sakarya… ve komşu ilçelerle ilişkiler hakkında bilgi veriniz)
 • İlçenin içine girdiği büyük ölçekli veya kritik öneme sahip küçük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımları var mıdır? (Mevcut /Devam eden/ Son iki yıl içinde tamamlanan)

 

Bölge Planı Çalışma Toplantıları

Bölge Planı hazırlık aşamasında il bazında ve genel temalarla çalışma toplantıları organize edilmektedir. Bölge Planının hedeflerine ulaşması, bölgedeki tüm tarafların çalışmaları benimsemesine, kaynak ve çabalarını kalkınma için ortak hedefler doğrultusunda seferber etmesine bağlıdır. Benzer biçimde, illerin ve bölgenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle çalışmaların hayata geçirilebilmesi için tüm kesimlerin çalışmalara katılım sağlanması ve yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımakta ve amaçlanmaktadır.

Çalışma Toplantısı Takvimi

 • 14 Mart Düzce Çalışma Toplantısı (Rapor İçin Tıklayınız)
 • 21 Mart Kalkınma Kurulu Bölge Planı Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi.)
 • 26 Mart Kocaeli Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi)
 • 3 Nisan Yalova Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi)
 • 30 Nisan Sakarya Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi)
 • 8 Mayıs Bolu Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi)
 • 22 Mayıs Kent Konseyleri Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi)
 • 29 Mayıs OSB’ler Çalışma Toplantısı (Rapor henüz eklenmedi)

 

Komisyon Çalışmaları

Öne çıkan tema ve sektörler özelinde komisyonlar oluşturularak öncelikli alanlara ilişkin detaylı ve kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Sektör temsilcileri ve kanaat önderleri ve alanında uzman akademisyen ya da kamu çalışanlarından müteşekkil komisyonlarda konu ile ilgili ihtisas çalışmalar yapılmaktadır.
 

İnternet ve E-Posta Ağları

Bölge planı internet sitesi (www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr), plana bilgi toplanması, katılımcılığın sağlanması ve ilgililere bilgi verilmesi açısından oluşturulmuştur. Site üzerinden anket yayını yapılarak bölge planında katılımcılığın arttırılması sağlanmakta ve toplumun her kesimine ulaşılması amaçlanmaktadır. Site üzerinden planlama amaç, kapsam, gerekçe, süreç, teorileri, üst ölçek politika ve stratejiler, geçmiş plan çalışmaları, komşu bölgelerin stratejileri, bölgesel göstergeler, bölge hakkında yapılmış araştırma ve raporlama çalışmaları ile yenilikçilik stratejisi hakkında bilgi sağlanmaktadır.
Doğu Marmara Uluslararası (East Marmara International) İletişim Ağı, Turizm ve Markalaşma İşbirliği Ağı, Üniversiteler Arası İşbirliği Ağı, Üniversiteler İşbirliği Ağı (UNARIA)

Sosyal Medya

Katılımcılığın geliştirilmesi amacıyla başvurulan bir diğer yöntem sosyal medyadır. Facebook, twitter ve wikipedia gibi platformlar gerek plan hakkında bilgi verilmesi ve duyuruların yayınlanması, gerekse de görüş ve bilgi toplanması açısından önemsenmektedir.
Facebook            : www.facebook.com/dogumarmara2023
Twitter                 : @DoguMarmara2023

Anket Çalışmaları

Plana girdi sağlamak için kurumlarla, üniversitelerle, sivil toplumla ve özel sektörler resmi yazışma, internet sitesi, çalışma toplantıları gibi platformlarda anket uygulamaları yapılmaktadır. Tematik olarak yapılan anketler aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır:

 • Rekabetçilik Anketi
 • Yaşanabilirlik Anketi
 • Akıllı İhtisaslaşma Anketi
 • Yenilikçilik Altyapısı Anketi
 • Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Anketi
 • Çalışma Toplantılarında Konu Bazlı Anketler (Turizm, Sanayi, Çevre vs.)


Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Plan sürecinin duyurulması ve katılımcılığın arttırılması, uygulayıcı kurumların bilgi sahibi olmaları, sivil toplumun bilgi edinmesi ve katkı sağlaması amaçlarıyla resmi yazışma, internet, sosyal medya, afiş, çalışma toplantıları gibi uygulamalarla yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.


,