GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Öncelikli Sektörler ve Konular

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

Akıllı ihtisaslaşma temelli bölgesel kalkınmada ele alınması gereken başat unsurlardan biri hangi sektörlerin desteklenmesi gerektiğidir. Sektörel gelişime kaynak ayrılırken, sektörlerin tüm detaylarıyla analiz edilmemesi ve güçlü lobisi olan sektörlere öncelik verilmesi ise destek mekanizmalarının başarısını riske atmaktadır. Bu riskin önlenebilmesi için bölgede öne çıkan sektörler tespit edilmeli ve ardından bu sektörlerden hangilerinin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğine karar verilmelidir. Bu doğrultuda, Doğu Marmara Bölgesi’nde akıllı ihtisaslaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir bir yenilikçilik sistemi içerisinde öncü sektörlerin ve bu sektörlerin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğinin belirlenmesi gereklilik olarak görülmüştür.

 

Bölgede halihazırda öne çıkan ve bölge ekonomisinde etkin olan imalat ana sektörlerinin tespitinde aşağıdaki şekilde de gösterilen dört kriter grubu (yatırım yoğunluğu, istihdam hacmi, ihracat hacmi ve sağladığı katma değer) bazında 20 farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan üniversitelerin yanı sıra bölge halkının görüşüne başvurulan paydaş anketleri kaynak olarak kullanılmıştır.

 

öncelikli sektörler

1 Kimyasallar ve İlaç

2 Proses & İnorganik, Polimer & Organik, Ayrıştırılabilir Gıda Ambalajları

3 Hibrit Araç Güç Ünitesi (Motor), Batarya, Kontrol Modülleri

4 Süper Alaşım

5 Gıda Hijyeni, Küf, İleri ve Nadir Gıda İşleme Süreçleri, Fermante Yiyecek ve İçecek, Probiyotikler, İşlevsel Beslenme

6 Nanoteknoloji, Kompozit

7 Batarya, Güç Elektroniği, Yakıt Hücresi, Katalitik ve Termokimyasal Hidrojen Üretimi

8 Alüminyum


,