GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Sürece Katılın

Bölgesel planlama sürecinde yer almak ya da katkılarınız için aşağıdaki platrformları kullanabilirsiniz:

İnternet ve E-Posta Ağları
Bölge planı internet sitesi (www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr), plana bilgi toplanması, katılımcılığın sağlanması ve ilgililere bilgi verilmesi açısından oluşturulmuştur. Site üzerinden anket yayını yapılarak bölge planında katılımcılığın arttırılması sağlanmakta ve toplumun her kesimine ulaşılması amaçlanmaktadır. Site üzerinden planlama amaç, kapsam, gerekçe, süreç, teorileri, üst ölçek politika ve stratejiler, geçmiş plan çalışmaları, komşu bölgelerin stratejileri, bölgesel göstergeler, bölge hakkında yapılmış araştırma ve raporlama çalışmaları ile yenilikçilik stratejisi hakkında bilgi sağlanmaktadır.
Doğu Marmara Uluslararası (East Marmara International) İletişim Ağı, Turizm ve Markalaşma İşbirliği Ağı, Üniversiteler Arası İşbirliği Ağı, Üniversiteler İşbirliği Ağı (UNARIA)

Sosyal Medya

Katılımcılığın geliştirilmesi amacıyla başvurulan bir diğer yöntem sosyal medyadır. Facebook, twitter ve wikipedia gibi platformlar gerek plan hakkında bilgi verilmesi ve duyuruların yayınlanması, gerekse de görüş ve bilgi toplanması açısından önemsenmektedir.
Facebook            : www.facebook.com/dogumarmara2023
Twitter                 : @DoguMarmara2023

Anket Çalışmaları

Plana girdi sağlamak için kurumlarla, üniversitelerle, sivil toplumla ve özel sektörler resmi yazışma, internet sitesi, çalışma toplantıları gibi platformlarda anket uygulamaları yapılmaktadır. Tematik olarak yapılan anketler aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır:


,