GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Yasal Çerçeve

Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereği Kalkınma Bakanlığı tarafından yaptırılır. Kalkınma Bakanlığı’nın 6277 sayılı yazısı ile Bölge Planlarının Kalkınma Ajanslarınca hazırlanması uygun görülmüştür.

Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları
Doğu Marmara Bölge Planı; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nca hazırlanmaktadır.


,