GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey-2 Bölgesi’nde kurulmuş olan;

-          Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,

-          Bölgesel strateji ve planların hazırlanmasına destek,

-          Kırsal Kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek,

-          Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi,

-          Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi ve sonuçlandırılması,

-          Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımı

-          Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek,

-          AB fonları ve uluslar arası fonların kullandırılmasında aracılık ve Koordinasyon,

-          Araştırma ve veri tabanı oluşturma,

-          İzleme ve Değerlendirme

faaliyetleri gerçekleştiren kamu tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

 

MARKA Bilinirlik Anketini Doldurmak İçin Resme Tıklayınız:

MARKA Bilinirlik Anketi

,
Bölge Planı Anketleri Kapat