GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Türkiye'nin Sanayi Üssü: KOCAELİ

COĞRAFİ KONUM

Kocaeli ili, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde, 29°22′—30°21′ doğu boylamı, 40°31 ‘—41°13′ kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bursa illeri, batıda Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz’le çevrilidir. İl merkezi İzmit’in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati için esas kabul edilir.

 

Adını Osmanlı Beyliği adına fatihi olan Akçakoca Bey’den alan Kocaeli, 2700 yıllık yerleşim tarihiyle gerek geçiş noktası gerekse de ticaret odağı olarak önemli bir bölge olmuştur. Marmara Denizi’nin doğu ucundaki İzmit Körfezi çevresinde yer alan Kocaeli, adeta doğal bir liman kenti olarak gelişmiştir. Güvenli bir barınak ve uğrak yeri olan İzmit Körfezi’yle birlikte Kral Yolu’ndan İpek Yolu’na, Bağdat Demiryolu’ndan Trans Avrupa Otoyolu’na, Osman Gazi Köprüsü’nden Yüksek Hızlı Tren Hattına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Cengiz Topel Havalimanı’na ana ulaşım bağlantıları Kocaeli’yi tarih boyunca yüksek erişilebilirlikte kılmıştır. 

Erişim kolaylığı ile Osmanlı İmparatorluğu’na sanayi devriminin ilk yansımalarından olan Hereke Fabrika-i Hûmayun ve çuha fabrikaları ilin üretim başkenti olma kaderini şekillendiren önemli değerler olmuş, 1960’lı yıllardan sonra İstanbul sanayiinin taşınması ve planlı sanayileşme faaliyetleri ile ülkenin üretim üssü haline gelmiştir. Türkiye’de sanayi dendiğinde ilk akla gelen illerden olan Kocaeli bu niteliğini temelde erişilebilirliğinin yanı sıra İstanbul’a coğrafi yakınlığı ile Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan köklü sanayi geleneğine borçludur. Kocaeli’deki yerleşik sanayi kültürü, organize sanayi bölgeleri kavramına esas teşkil etmiş ve mevzuatta tanımlanmadan on yılı aşan bir süre önce faaliyete geçmiştir. Bugün, Kocaeli’nin on ikisi aktif ve ikisi kuruluş aşamasında olan toplam on dört organize sanayi bölgesi mevcuttur.

Güçlü üretim yapısı, beraberinde ileri derecede ihtisaslaşmayı ve yenilikçiliği getirmiştir. Otomotiv, petrokimya, kimyevi madde imalatı, demir ve demir dışı metaller, çelik, madeni eşya, elektrikli teçhizat ve makine sektörlerinin yığınlaşmış üretim alanlarının başlıcaları olduğu Kocaeli, önemli aktörlere ve bunları besleyen ürün ve hizmet üreticilerine ev sahipliği yapagelmiştir. Biri ar-ge odaklı olmak üzere 2 Serbest Bölge ve biri kuruluş aşamasında ve bilişim alanında dünya çapında aktörlerin yer alacağı Bilişim Vadisi olan 4 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile katma değeri yükseltici çalışmalar yapılmaktadır.

Katma değeri arttıracak bu çalışmaları hayata geçirecek insan kaynağı Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri’nde yetişmekte ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kampüsünde yer alan enstitüler ile teknoloji transfer ofislerinde ve 42 adet özel sektör ar-ge merkezinde çalışma imkânı bulmaktadır. Nitelikli insan kaynağının kullanımındaki kentsel yaşam ve dinlence olanaklarının çeşitli olduğu Kocaeli’de turizm de hızlı gelişim eğilimindedir. Öyle ki, 2010-2015 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde turizm işletme belgeli tesislere gelen yabancı turist sayısı 2,25 katına, yerli turist sayısı ise iki katına çıkmıştır. Turizm yatırımları da aynı dönemde benzer şekilde ivmelenmiş ve konaklama kapasitesi 2,5 katına çıkmış, mevcut yatırımların tamamlanmasıyla 9746’ya yükselmesi beklenmektedir. Turizm potansiyeliyle daha fazla ön plana çıkan Kocaeli, çevresel sürdürülebilirliği de sürekli gündeminde tutmakta, bu amaçla suyun, havanın ve toprağın korunmasına yatırımlar yapmaktadır.

Korunan bu değerlerde buğday, yağlık ayçiçeği, korunga gibi bitkisel üretim alanları başta olmak üzere tarımda yüksek verimliliğe, manda ve hindi gibi markalaşmış hayvansal ürünlere, balıkçılıkta çeşitliliğe sahip olan Kocaeli; Hereke Halısı ve pişmaniye başta olmak üzere Karamürsel Sepeti, Kandıra Yoğurdu ve Bezi gibi yöresel değerlerini de yaşatmaktadır. 

,
Bölge Planı Anketleri Kapat