GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Komisyonlar

 

BÖLGESEL YENİLİK STRAETJİSİ DANIŞMA KURULU

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü      Rektör Yardımcısı     Prof.Dr. Arif ERGİN      
Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali DEMİRCİ
Sakarya Üniversitesi

Rektör

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Muzaffer ELMAS

Prof.Dr. Fatih ÜSTEL

Düzce Üniversitesi

Rektör Danışmanı

Müh.Fak. Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Serkan SUBAŞI    

Yrd.Doç.Dr. Arif ÖZKAN

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

Rektör Yardımcısı

Gıda Müh. Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Cabir TERZİOĞLU

Prof.Dr. Kenan GÜMÜŞTEKİN

Prof.Dr. İbrahim ÇAKIR   

Yalova Üniversietsi Enerji Sis. Müh. Bölüm Başkanı       
Prof.Dr. Fikret YÜKSEL
TÜİK Bölge Müdürlüğü

Uzman

Uzman

Muzaffer AKINCI

Ensari CEYLAN   

Kocaeli Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Halil KODAL

Zihni YILMAZ

Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif BİLGİSU
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi-KOBİ-Ar-Ge Müdürü Fikret YURTSEVER
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Tuncay YÜKSEL
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası    
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Taner ERİŞ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Genel Sekreter Dr. Fatih AKBULUT

 

 

BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ TEKNİK KOMİTESİ

 

 


,