GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!MARKA Planlama,Programlama ve Koordinasyon Birimi

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB), bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörler bazında plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi’nin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

1.Yerel aktörlerin katılımı ile ve Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak Ajans tarafından hazırlanacak bölge planının hazırlık faaliyetlerini koordine etmek,

2.Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak,

3.Bölge planı ve bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,

4.Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarları belirlemek,

5.Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek,

6.Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek

7.Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

8.Ajans faaliyet raporlarını hazırlamak,

9.Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.

,