GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!TR42 Doğu Marmara Bölgesi

COĞRAFİ KONUM

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi, Batı ile Doğu’yu birbirine bağlayan stratejik konumu, Türkiye’nin ekonomi merkezi İstanbul ve idari merkezi Ankara ile güçlü ulaşım bağlantıları ve Karadeniz ile Marmara Denizi üzerinden dünyaya açılan kapıları ile uluslararası sanayi üssü konumundadır.

 

Bölgenin Referans Çalışmalarda Hiyerarşik Yeri

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılında 8 tematik alt başlık altında toplam 61 gösterge referansı ile illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik sıralaması yapılmıştır. Bu çalışmada; Kocaeli 4., Sakarya 18., Düzce 35.,  Bolu 11. ve Yalova 13. yer almaktadır.

Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen “Türkiye için Bir Rekabet Endeksi Çalışması” sonuçlarına göre, rekabetçilik endeksi genel sıralamasında Kocaeli 4., Sakarya 16., Düzce 36., Bolu 15., Yalova 7. sırada yer almaktadır.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen “İller Arası Rekabetçilik Endeksi” sonuçlarına göre; Kocaeli 5., Sakarya 26., Düzce 61., Bolu 44., Yalova 29. sırada yer almaktadır. Bu sıralamalara dayanarak; Doğu Marmara Bölgesi illerinin ülke içerisinde üst sıralarda yer aldığı söylenebilir.

Fiziksel ve İdari Yapı

Bölge 20,27 bin km² (su yüzeyleri dâhil) yüzölçümü ile Türkiye’nin %2,59’unu kapsamaktadır.  Bölge kilometrekareye düşen kişi sayısında 167 kişi ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer almaktadır. Kocaeli ili 453 kişi ile İstanbul’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Bölge illeri idari sınırları kapsamında Türkiye toplamının %2,69’una tekabül eden 79 Belediye, %5,33’üne tekabül eden 51 ilçe ve %4,32’sine tekabül eden 1.486 adet köy bulunmaktadır. 5 il ve 51 ilçeyi içinde barındıran Bölge, ekonomik, sosyal ve mekânsal açılardan heterojen bir yapıya sahiptir.

Bölge İlleri Çevre Düzeni Planları Mozaiği

Bölge illerinin tamamında onanlı ÇDP mevcuttur. Bu planlardan Kocaeli için onanlı ÇDP’nin ölçeği 1/50.000 olup; sanayinin İstanbul’dan Kocaeli’ye yönlendirilmesi konusunda İstanbul ÇDP ile tutarlılık göstermektedir. 1/100.000 ölçekli Sakarya ÇDP’de ise Sakarya; sanayi gelişim alanları açısından İstanbul, Kocaeli, Bilecik ve Düzce ile tarımsal alanlar bakımından Kocaeli’nin Kandıra ilçesiyle, tarıma dayalı sanayi açısından da Bilecik ile tutarlılık göstermektedir. Turizm alanları konusunda, özellikle kıyı koridorunda üst ölçekten gelen kararlar da Kandıra ve Akçakoca ile uyumlu durumdadır.

Bölgenin Nüfus Dinamikleri

Ülkede en fazla göç alan bölgelerden biri olması ve büyük ölçekli özel ve kamu yatırımlarının odağında yer alması; Doğu Marmara Bölgesi’nin önümüzdeki 10 yıllık dönemde nüfus dinamiklerinin Türkiye’nin üzerinde artış oranlarına sahip olacağının başlıca göstergeleridir. Bölgenin 3,38 milyon olan nüfusunun %69’u çalışma çağında olup, bu gösterge Türkiye’den %2 daha fazladır. Bölge, %10,93 yaşlı bağımlılık oranı ile Türkiye oranına yaklaşık olup, genç bağımlılık oranı %33,16 ile Türkiye değerinin %3,75 gerisindedir. Toplam yaş bağımlılığı Türkiye’de %48 iken, bölgede bu değer %44’tür. TÜİK 2013-2075 nüfus projeksiyonları senaryo 1 çerçevesinde, 2012 yılında 3.38 milyon olan bölge nüfusunun 2023 yılında (‰) 14,46’lık artış oranı ile 3.95 milyon olması beklenmektedir. 2012 yılı itibariyle Türkiye toplam nüfusunun %4,46’sı bölgede yerleşik olup, 2023 yılında bölge nüfusu, ülke nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturacaktır.

 


,