GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Üst Ölçek Planlar ve Stratejiler

ULUSAL KALKINMA PLANLARI

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
1 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1963-1967 1963
2 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1968-1972 1968
3 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1973-1977 1973
4 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1979-1983 1978
5 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1985-1989 1984
6 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1990-1994 1990
7 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 1996-2000 1995
8 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 2001-2005 2000
9 Dokuzuncu Kalkınma Planı Devlet Planlama Teşkilatı 2007-2013 2006
10 
Onuncu Kalkınma Planı Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 2013

 

BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM  KAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
11 
BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) Kalkınma Bakanlığı 2014-2023 2013

 

SANAYİ STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEMADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
12 
Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011-2014 Aralık 2010
13 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi TÜBİTAK 2011-2016 Aralık 2010
14 Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (Taslak)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012-2016 2010
15 Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011-2014 Şubat 2011
16 Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011-2014 Şubat 2011
17 Türkiye Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012-2016 2012

 

TİCARET STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
18
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı KOSGEB 2011-2013 Nisan 2011
19 Girdi Tedarik Stratejisi ve Eylem Planı Ekonomi Bakanlığı 2013-2015 2012
20 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Ekonomi Bakanlığı 2023 2010
21 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012-2016 2012
22 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2010

 

 

TURİZM STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
23
Türkiye Turizm Stratejisi Kültür ve Turizm Bakanlığı  2007-2023

2007

24 
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007-2013 2007

 

ULAŞTIRMA STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
25 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

2023

 
26 Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2009-2013 2009
27  Ulaştırma Ana Planı Stratejisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Şubat 2005  

 

MEKANSAL STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
28
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (Taslak)
Kalkınma Bakanlığı

2013-2023

2012
29 KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Strateji Belgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2010-2023 2010
30
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Kalkınma Bakanlığı 2009  

 

ENERJİ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
31
Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

 

Mart 2004

32

Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Ekim 2008
33
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
2012-2023 2010

 

BEŞERİ SERMAYE STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
34 Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi
YÖK
  2006
35 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Milli Eğitim Bakanlığı
  2009
36 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  2010 Temmuz 2010
37 18. Milli Eğitim Şurası Kararları
Milli Eğitim Bakanlığı
 2023 2010
38 Bilgi Toplumu Stratejisi
Kalkınma Bakanlığı  2006-2010 2006
39 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı  TÜBİTAK  2011-2016 Aralık 2010

AFET STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
40
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
AFAD 2012-2023 2012
41 
Ulusal Afet Müdahale Planı
AFAD
2012

 

SOSYAL POLİTİKA STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
42
Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Kalkınma Bakanlığı

 

2007

43

Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aralık 2010
2011-2013
44
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2012 2012-2015

 

ÇEVRE STRATEJİ BELGELERİ


BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
45 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2007-2023 2006
46 Ulusal Çevre Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA)   2001
47 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA)   2007
48 Temiz Hava Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2010-2023 2010
49 Atık Yönetimi Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2008-2012 2008
50 Atıksu Arıtımı Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2008-2012 2008
51 Türkiye'de Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı (TASLAK)
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA)   2005
52 Ağaçlandırma ve Erosyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2008-2012 2008
53 Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2008-2020 Mayıs 2010
54 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı
Çevre ve Orman Bakanlığı (MÜLGA) 2008-2012 2008

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMA STRATEJİ BELGELERİ

  BELGE ADI SORUMLU KURUM KAPSKAPSADIĞI DÖNEM YAYIN TARİHİ
55
Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2012-2016

2012

56

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Kalkınma Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2007-2013
Ocak 2006
57

Kırsal Kalkınma Plan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
2010-2013 2011

 


,