GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Yasal Çerçeve

 

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) ile Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım Fonu (EAFDR) kullandırımında bölge ve ülkelerin akıllı ihtisaslaşma temelinde araştırma ve yenilik stratejileri olmasını ön koşul haline getirecektir.

10.Kalkınma Planı çalışmaları, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016, Türkiye’nin Yükseköğrenim Stratejisi, Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi 2011-2016, KOBİ Stratejisi 2011-2013 ve Türkiye Sanayi Stratejisi 2011-2014 politika belgelerinde Bölgesel Yenilik Sistemlerine önem atfedilmektedir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile Kalkınma Ajansları Bölgesel Yenilik Stratejileri geliştirilmesi faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu hale getirilmektedir.

Doğu Marmara Bölge Planı 2010-2013’ün öncelikli alanlarına ve stratejilerine yönelik olarak hazırlanmakta ve 2014-2023 Bölge Planı’na altlık teşkil edecek nitelikte olacaktır.


,