GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Yöntem ve Süreç

Avrupa Birliği Bölgesel Politikalar kapsamında “Akıllı ihtisaslaşma için Bölgesel Araştırma ve Yenilik Stratejisi (RIS3)” kılavuzunda önerilen yol haritası Doğu Marmara Yenilik Stratejisinin temel çerçevesini çizmektedir. Süreç aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilmektedir:

1.        Bölgesel Şartların ve Yenilik Potansiyelinin Analizi

1.1.      Kavramsal Çerçevenin Uyarlanması

1.2.      Bölgede Rekabetçi ve Yığınlaşmış Sektörlerin Tespiti

1.3.      Bölgede Yüksek Verimli ve Katma Değeri Yüksek Sektörlerin Tespiti

1.4.      Belirlenen Sektörlerin Ar-Ge ve Yenilikçilik Altyapılarının Analizi (Özel Sektör, Akademi, Kamu, Toplum)

2.        Yönetişim: Katılımcılığın ve Sahiplenmenin Sağlanması

2.1.      Yürütme Ekibinin Oluşturulması

2.2.      Danışma Kurulu Oluşturulması

2.3.      İnternet Sitesi ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Yapılması

2.4.      Paydaş Anketleri Düzenlenmesi

3.        Bölgenin Geleceği için Kapsamlı Vizyonun Hazırlanması

3.1.      Bölgede Yenilikçi ve Akıllı İhtisaslaşmış Sektörler Doğrultusunda Yenilik Vizyonu Oluşturulması

3.2.      Yenilikçilik Çalıştayı Düzenlenmesi

4.        Önceliklerin Belirlenmesi

4.1.      İhtisas Sektörlerin Yenilikçilik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler Belirlenmesi

4.2.      Bölgenin Markalaşması

5.        Birbiriyle Uyumlu Politika, Yol Haritası ve Eylem Planının Hazırlanması

5.1.      Somut Adımların Tespiti

5.2.      Somut Adımların Uygulanması ve Desteklenmesi

6.        İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Entegrasyonu

6.1.      Etki Analizi Yapılması

6.2.      Geri Beslemeler Alınması

6.3.      Revizyon Yapılması


,